Biogoriva odpirajo več vprašanj kot da…

Prva biogoriva, tako biodizel in etanol kot bioplin, so se izkazala za tekmece pridelavi hrane, druga pa za uničevalce biotske raznovrstnosti, zlasti ko gre za plantaže oljnih palm. Ta ugotovitev odpira pomembno razpravo o trajnostnih virih energije. Čeprav biogoriva predstavljajo alternativo fosilnim gorivom in prispevajo k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, je nujno preučiti njihov vpliv na okolje in prehransko varnost. Pridelava biogoriv iz biomase, ki bi sicer lahko služila kot hrana, lahko povzroči neželene posledice, kot so deforestacija, izguba habitata in povečanje pritiska na kmetijske zemljišča. Pri načrtovanju energetskih strategij je ključno premišljeno usmerjanje k obnovljivim virom energije, ki ne ogrožajo biotske raznovrstnosti ali preskrbe s hrano.

More Insights

SDAIA

In cooperation with IRCAI @UNESCO, JEMS, and SDAIA, we exchanged common views on the implementation

Read More »
Scroll to Top